slide1 Slide-bar bannerSlider-test slide-TP

 

 Автоматизация до всяко кътче на дома и офиса

 

KNX автоматизация

 

KNX е световен стандарт за изграждане на комплексни и интегрирани системи за домашна и сградна автоматизация.

Доказана технология, която се разработва и усъвършенства повече от 27 години, KNX се налага все повече като решение за автоматизиране на процесите и системите както в индустриални, обществени така и в жилищни сгради.

Използването на KNX предоставя гъвкавост и широка база от крайни устройства, благодарение на огромния брой, повече от 400, производители които разработват компоненти на база този стандарт.

От мониторинг на различни параметри като температура, влажност, присъствие и осветеност на помещението до комплексни платформи за контрол на отопление, осветление и климатизация, на база KNX могат да се изградят както малки системи за контрол, така и комплексни, интегрирани индустриални платформи. 

KNX стандарта, опеделя една нова и същото време доказана от дългите години практическо приложение единна основа за постигане на желаните резултати за всеки един проект свързан с домашната или сградна автоматизация, хотелски и индустриални решения.

Прилагането на KNX в домашната автоматизация, извежда на едно ново ниво комфорта и сигурността в жилището или работното пространство. "Умен дом" или "Умен офис" се превръщат вече в стандарт и KNX е технологията, която може да изпълни всяка една задача независимо, колко комплексни са изискванията.